Federasyonumuz ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yoğun ve ısrarlı takipleri sonucu
29 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 676 sayılı KHK ile Karayolları
Trafik Kanununda yapılan değişiklik ile; 
 
1)Başka bir araca tescilli veya sahte plakayı takan ve kullananlara 5.000 TL'sı
idari para cezası verilerek araç trafikten men edilecek ayrica resmi belgede
sahtecilikten cezalandırılacaktır.
2)Basılı kağıtlarla tescil plakalarının yetkilendirilenler dışında basımını veya
dağıtımını yapanlara 10.000 TL idari para cezası verilecek ve bu kişiler resmi
belgede sahtecilikten cezalandırılacaktır.
Vatandaşlarımızın cezaya maruz kalmaması için başkanlarımızın bilgilendirme 
yapmaları hususunda gerekli hassasiyeti göstermelerini rica ederim.
 Fevzi APAYDIN
TŞOF BAŞKANI

D U Y U R U

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü’nden alınan 
03.01.2017 tarihli 89238226-429-21516256 sayılı yazıda;
Federasyonumuza bağlı
odalarımızın çıkarmış oldukları süreli yayın (gazete-dergi), kitap, rapor vb
yazılı materyallerin 2 nüshasını Gümrük Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar
Genel Müdürlüğü Ahilik ve Şura Dairesi Başkanlığına (Dumlupınar Bulvarı No:151
Eskişehir Yolu 9. Km 06800 Çankaya/ANKARA), bahsi geçen materyallerin varsa dijitallerinin
burak.sahin@gtb.gov.tr ve a.dogan10@gtb.gov.tr mail adreslerine gönderilmesi istenmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederiz.

Odalar İçin Duyuru

d

G Ü N C E L

"KOSGEB-COSME Proje Etkinlikleri" hakkındaki 024Nolu Genelge 2017 yılı genelgelerine eklenmiştir.


"Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde Değişiklik" hakkındaki 023 Nolu Genelge 2017 yılı genelgelerine eklenmiştir.


Şoför ve Trafik Dergisinin 677. Sayısı Eklenmiştir.


"KOSGEB-COSME Proje Etkinlikleri" hakkındaki 024Nolu Genelge 2017 yılı genelgelerine eklenmiştir.


"Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde Değişiklik" hakkındaki 023 Nolu Genelge 2017 yılı genelgelerine eklenmiştir.


Şoför ve Trafik Dergisinin 677. Sayısı Eklenmiştir.


"KOSGEB-COSME Proje Etkinlikleri" hakkındaki 024Nolu Genelge 2017 yılı genelgelerine eklenmiştir.


"Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde Değişiklik" hakkındaki 023 Nolu Genelge 2017 yılı genelgelerine eklenmiştir.


Şoför ve Trafik Dergisinin 677. Sayısı Eklenmiştir.


"KOSGEB-COSME Proje Etkinlikleri" hakkındaki 024Nolu Genelge 2017 yılı genelgelerine eklenmiştir.


"Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde Değişiklik" hakkındaki 023 Nolu Genelge 2017 yılı genelgelerine eklenmiştir.


Şoför ve Trafik Dergisinin 677. Sayısı Eklenmiştir.


"KOSGEB-COSME Proje Etkinlikleri" hakkındaki 024Nolu Genelge 2017 yılı genelgelerine eklenmiştir.


"Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde Değişiklik" hakkındaki 023 Nolu Genelge 2017 yılı genelgelerine eklenmiştir.


Şoför ve Trafik Dergisinin 677. Sayısı Eklenmiştir.


"KOSGEB-COSME Proje Etkinlikleri" hakkındaki 024Nolu Genelge 2017 yılı genelgelerine eklenmiştir.


"Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde Değişiklik" hakkındaki 023 Nolu Genelge 2017 yılı genelgelerine eklenmiştir.


Şoför ve Trafik Dergisinin 677. Sayısı Eklenmiştir.


"KOSGEB-COSME Proje Etkinlikleri" hakkındaki 024Nolu Genelge 2017 yılı genelgelerine eklenmiştir.


"Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde Değişiklik" hakkındaki 023 Nolu Genelge 2017 yılı genelgelerine eklenmiştir.


Şoför ve Trafik Dergisinin 677. Sayısı Eklenmiştir.


"KOSGEB-COSME Proje Etkinlikleri" hakkındaki 024Nolu Genelge 2017 yılı genelgelerine eklenmiştir.


"Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde Değişiklik" hakkındaki 023 Nolu Genelge 2017 yılı genelgelerine eklenmiştir.


Şoför ve Trafik Dergisinin 677. Sayısı Eklenmiştir.


formplakaslink

Standart Plaka Örneği

splakastndrt1

LOGO Ani