2013 Yılı Genelgeleri

056 Geçici/Süreli Düzenlemeler hk.

055 “Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ” hk.

054 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine Destek Hakkında Yönetmelik

053 Şoförlerde aranacak yaş şartı hk.

052 Kimlik Formları hk.

051 “Esnaf ve Sanatkarlar Odalarındaki Üye Kayıtlarına Dair Tebliğ” hk.

050 Defter Tasdikleri hk.

049 Zorunlu Trafik Sigortaları hk.

048 Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hk.

047 TESK ile MEKSA Arasında Yapılan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri İşbirliği Protokolü hk.

046 Kış Lastikleri hk.

045 Tescil Plakalar hk.

044 Genel Kurullar hk.

043 Taksimetre Muayene Servisleri İdari ve Teknik Eğitimi hk.

042 D4 Yetki Belgeleri hk.

041 Geçici Süreli Düzenlemeler hk.

040 Geçici Süreli Düzenlemeler hk.

039 Yönetmelik hk.

038 Yıllık Aidat Tahakkuku hk.

037 SRC Denetimi hk.

logo basin

logodergi

logo ceza

logo oda

logo foto

logo video